5 BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH

Lập kế hoạch kinh doanh là một quá trình thiết lập các mục tiêu, chiến lược và hành động cụ thể để hướng dẫn các hoạt động kinh doanh trong tương lai. Đây là một công cụ quan trọng giúp các doanh nghiệp xác định hướng đi, phân bổ tài nguyên hợp lý và đưa ra quyết định sáng suốt.

XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU

Mục tiêu kinh doanh đóng vai trò thiết yếu trong việc định hướng các hoạt động của doanh nghiệp, cung cấp tiêu chuẩn để đo lường tiến độ và thúc đẩy tăng trưởng. Chúng giúp doanh nghiệp tập trung vào những điều quan trọng, cải thiện quá trình ra quyết định và tăng cường sự giải trình.

Các bước xác định mục tiêu kinh doanh:

 1. Xác định tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp: Tầm nhìn vạch ra hình ảnh dài hạn của doanh nghiệp, trong khi sứ mệnh nêu rõ mục đích và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
 2. Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh: Hiểu biết về thị trường và đối thủ cạnh tranh giúp doanh nghiệp xác định các cơ hội và thách thức.
 3. Xác định các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, có liên quan và có giới hạn thời gian (SMART): Các mục tiêu SMART cung cấp hướng dẫn rõ ràng và có thể theo dõi về những gì cần đạt được.
 4. Lập kế hoạch hành động: Phác thảo các bước cụ thể cần thực hiện để đạt được mục tiêu.
 5. Giám sát và đánh giá tiến độ: Theo dõi thường xuyên tiến độ hướng tới mục tiêu để thực hiện điều chỉnh khi cần thiết.

Lợi ích của việc xác định mục tiêu kinh doanh:

 • Hướng dẫn hoạt động của doanh nghiệp
 • Cải thiện quá trình ra quyết định
 • Tăng cường sự giải trình
 • Đo lường tiến độ và tăng trưởng
 • Thúc đẩy động lực và hiệu suất

Các loại mục tiêu kinh doanh phổ biến:

 • Tăng trưởng doanh thu: Mục tiêu tập trung vào việc tăng doanh số bán hàng và doanh thu.
 • Giảm chi phí: Mục tiêu nhằm tiết kiệm tiền thông qua cải thiện hiệu quả hoặc đàm phán với nhà cung cấp.
 • Mở rộng thị phần: Mục tiêu hướng đến việc tăng tỷ lệ doanh số bán hàng của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh.
 • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng: Mục tiêu tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng, dẫn đến lòng trung thành và sự đề xuất tăng lên.
 • Phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới: Mục tiêu nhằm mở rộng danh mục đầu tư sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp, dẫn đến các nguồn doanh thu mới.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Phân tích thị trường kinh doanh là quá trình đánh giá một thị trường, một quá trình thu thập, phân tích và diễn giải dữ liệu về thị trường để hiểu rõ hơn về các cơ hội và thách thức của một doanh nghiệp để xác định cơ hội, rủi ro và triển vọng kinh doanh. Nó giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng, đối thủ cạnh. Nó giúp các nhà quản lý thực hiện quyết định sáng suốt hơn về các chiến lược tiếp thị, phát triển sản phẩm và hoạt động kinh doanh tổng thể.

1. Các thành phần chính của phân tích thị trường kinh doanh:

Phân tích thị trường mục tiêu: Xác định nhóm khách hàng cụ tranh, xu hướng thị trường và yếu tố kinh tế vĩ mô có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp

2. Nghiên cứu khách hàng:

 • Xác định nhu cầu, sở thích và động cơ mua của khách hàng mục tiêu thể mà doanh nghiệp muốn tiếp cận.
 • Phân tích nhu cầu của khách hàng: Hiểu được nhu cầu, mong muốn và hành vi của khách hàng mục tiêu.
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh: Xác định các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp, cũng như điểm mạnh, điểm yếu và chiến lược của họ.
 • Phân tích sức mạnh nội bộ của doanh nghiệp: Đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của chính doanh nghiệp.
 • Phân tích xu hướng thị trường: Theo dõi các xu hướng kinh tế,* Phân khúc thị trường thành các nhóm khách hàng khác biệt có nhu cầu và đặc điểm tương tự
 • Nghiên cứu hành vi mua, động cơ và quá trình ra quyết định của khách hàng

3. Phân tích đối thủ cạnh tranh:

 • Xác định danh tính, điểm mạnh, điểm yếu và chiến lược của đối thủ cạnh tranh
 • So sánh doanh nghiệp của bạn với đối thủ cạnh tranh về giá cả, sản phẩm, dịch vụ và chiến lược tiếp thị
 • Dự đoán động thái trong tương lai của đối thủ cạnh tranh và lập kế hoạch phản ứng phù hợp

4. Phân tích xu hướng thị xã hội, công nghệ và chính trị để xác định các cơ hội và mối đe dọa tiềm năng:

 • Dự báo thị trường: Sử dụng dữ liệu và phân tích để dự đoán các xu hướng và sự kiện tương lai.

5. Lợi ích của phân tích thị trường kinh doanh:

 • Hướng dẫn ra quyết định sáng suốt hơn
 • Tối đa hóa lợi nhuận
 • Tăng cường lợi thế cạnh tranh
 • Giảm rủi ro
 • Xác định các cơ hội tăng trưởng
 • Thích ứng nhanh chóng với các thay đổi trong thị trường

6. Các công cụ và kỹ thuật được sử dụng trong phân tích thị trường kinh doanh:

 • Nghiên cứu thị trường (khảo sát, phỏng vấn, quan sát)
 • Phân tích dữ liệu (dữ liệu nội bộ, dữ liệu bên ngoài)
 • Phân tích đối thủ cạnh tranh (điểm chuẩn, phương tiện truyền thông xã hội)
 • Lập mô hình dự báo
 • Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
 • Theo dõi các xu hướng kinh tế, xã hội và công nghệ có thể ảnh hưởng đến nhu cầu đối với sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp
 • Xác định các cơ hội hoặc thách thức tiềm ẩn từ những thay đổi trong thị trường
 • Dự đoán nhu cầu thị trường trong tương lai và lập kế hoạch chiến lược để đáp ứng nhu cầu đó

7. Phân tích kinh tế vĩ mô:

 • Nghiên cứu các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất, lạm phát, GDP và thất nghiệp
 • Phân tích tác động tiềm ẩn của những thay đổi về điều kiện kinh tế đối với doanh nghiệp
 • Lập kế hoạch dự phòng để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa cơ hội từ biến động kinh tế
 • Phân tích thị trường kinh doanh là một quá trình liên tục và doanh nghiệp cần thường xuyên đánh giá lại và cập nhật các phân tích của mình để theo kịp các thay đổi trong thị trường và nhu cầu của khách hàng. Bằng cách tiến hành phân tích thị trường hiệu quả, doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định sáng suốt, giảm rủi ro và tối đa hóa cơ hội tăng trưởng.

LẬP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Là quá trình xác định và lập kế hoạch thực hiện các bước cần thiết để đưa một sản phẩm hoặc dịch vụ mới ra thị trường. Nó liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu cụ thể, xác định các chiến lược để đạt được những mục tiêu đó và phân bổ các nguồn lực cần thiết.

Các bước chính:

 1. Xác định mục tiêu triển khai: Xác định các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được cho lần triển khai, chẳng hạn như doanh số bán hàng, nhận thức về thương hiệu hoặc sự hài lòng của khách hàng.
 2. Phân tích thị trường: Nghiên cứu thị trường để hiểu nhu cầu của khách hàng, đối thủ cạnh tranh và bối cảnh thị trường.
 3. Xác định chiến lược triển khai: Phát triển các chiến lược để tiếp cận khách hàng mục tiêu, định vị sản phẩm hoặc dịch vụ và cạnh tranh trên thị trường.
 4. Phân bổ nguồn lực: Xác định kế hoạch triển khai kinh doanh
 • Hướng dẫn rõ ràng cho quá trình triển khai
 • Tăng cường khả năng thành công trong việc đưa sản phẩm hoặc dịch vụ mới ra thị trường
 • Cho phép phân bổ nguồn lực hiệu quả
 • Cung cấp cơ sở để theo dõi và điều chỉnh quá trình triển khai khi cần thiết
 • Giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng đạt được mục tiêu kinh doanh, dịch vụ hoặc doanh nghiệp mới thành công trên thị trường.

Các Thành phần Chính:

 • Tóm tắt Điều hành: Tổng quan ngắn gọn về kế hoạch, mục tiêu và chiến lược chính.
 • Phân tích Thị trường: Nghiên cứu về đối tượng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường.
 • Mô tả Sản phẩm/Dịch vụ: Đặc điểm, lợi ích và sự khác biệt chính của sản phẩm/dịch vụ đối với đối thủ cạnh tranh.
 • Chiến lược Tiếp thị: Các kênh sẽ được sử dụng để tiếp cận đối tượng mục tiêu, cũng như thông điệp và định vị của chiến dịch tiếp thị.
 • Chiến lược Bán hàng: Các phương pháp sẽ được sử dụng để tạo ra và đóng các giao dịch bán hàng.
 • Chiến lược Phân phối: Các kênh sẽ được sử dụng để đưa sản phẩm/dịch vụ ra thị trường.
 • Chiến lược Hoạt động: Các quy trình và hệ thống cần thiết để cung cấp sản phẩm/dịch vụ một cách hiệu quả.
 • Đánh giá Tài chính: Dự báo về doanh thu, chi phí và lợi nhuận tiềm năng.
 • Kế hoạch Đánh giá: Các chỉ số sẽ được theo dõi để theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch nếu cần.

LÊN PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

Một quá trình có hệ thống nhằm xác định, đánh giá và lập kế hoạch các biện pháp để giảm thiểu tác động tiềm ẩn của các sự kiện hoặc rủi ro không mong muốn có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Các bước lập phương án dự phòng:

 1. Xác định rủi ro: Nhận dạng và đánh giá các rủi ro có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
 2. Đánh giá tác động: Xác định tác động tiềm ẩn của mỗi rủi ro đối với doanh nghiệp.
 3. Lập kế hoạch ứng phó: Phát triển các biện pháp cụ thể để giảm thiểu hoặc giảm nhẹ tác động của các rủi ro.
 4. Phân bổ nguồn lực: Chỉ định các nguồn lực cần thiết để thực hiện các phương án dự phòng.
 5. Truyền đạt và đào tạo: Truyền đạt các phương án dự phòng cho nhân viên và cung cấp đào tạo về cách thực hiện chúng.
 6. Giám sát và xem xét: Theo dõi tính hiệu quả của các phương án dự phòng và cập nhật chúng khi cần thiết.

Lợi ích của việc lên phương án dự phòng:

 • Giảm tác động tiêu cực của các sự kiện bất ngờ
 • Bảo vệ doanh nghiệp khỏi tổn thất tài chính và danh tiếng
 • Tăng cường lòng tin và sự đảm bảo của khách hàng và bên liên quan
 • Cải thiện tính linh hoạt và khả năng phục hồi của doanh nghiệp trước những thách thức
 • Cung cấp một hướng dẫn rõ ràng về cách ứng phó với các tình huống khẩn cấp

THỰC HIỆN THEO DÕI

Theo dõi trong quá trình kinh doanh là quá trình thu thập, phân tích và sử dụng thông tin về hoạt động của doanh nghiệp để giám sát tiến độ, xác định các vấn đề tiềm ẩn và đưa ra quyết định phù hợp. Nó liên quan đến việc theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) quan trọng và sử dụng dữ liệu để cải thiện hiệu suất.

Các loại theo dõi trong quá trình kinh doanh:

 • Theo dõi vận hành: Theo dõi hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, chẳng hạn như doanh số, sản xuất, chất lượng và thời gian giao hàng.
 • Theo dõi tài chính: Theo dõi tình hình tài chính của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu, chi phí, lợi nhuận và dòng tiền.
 • Theo dõi khách hàng: Theo dõi hành vi và sở thích của khách hàng, bao gồm mức độ hài lòng, phản hồi và thông tin nhân khẩu học.
 • Theo dõi thị trường: Theo dõi các chỉ số thị trường, chẳng hạn như xu hướng cạnh tranh, thị phần và các thay đổi về nhu cầu của khách hàng.

Lợi ích của việc thực hiện theo dõi trong quá trình kinh doanh:

 • Nâng cao khả năng hiển thị: Cung cấp cái nhìn tổng quan thời gian thực về hoạt động kinh doanh.
 • Xác định các vấn đề tiềm ẩn: Xác định các lĩnh vực cần cải thiện trước khi các vấn đề trở nên nghiêm trọng.
 • Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu: Sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định sáng suốt và hợp lý.
 • Cải thiện hiệu suất: Theo dõi và điều chỉnh các quá trình để tối ưu hóa hiệu quả.
 • Tăng cường tính cạnh tranh: Cho phép các doanh nghiệp phản ứng nhanh chóng với những thay đổi trên thị trường và duy trì lợi thế cạnh tranh.

TỔNG KẾT

Một trong những yếu tố giúp cho doanh nghiệp có được sự thành công như mong muốn đó là luôn có những bản kế hoạch kinh doanh cho mỗi dự án đề ra. Thông qua các số liệu thống kê từ thị trường, tính khả thi của việc phát triển ý tưởng, hoạt động kinh doanh cần thực hiện,…được trình bày trong bản kế hoạch, doanh nghiệp sẽ tìm được đúng hướng đi để hoàn thành mục tiêu. 

Nếu bạn đang tìm kiếm đối tác tin cậy để phát triển doanh nghiệp F&B của mình, hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Sachiko tự hào là đồng hành đáng tin cậy, mang đến sự sáng tạo và chuyên nghiệp để kích thích sự thành công trong ngành công nghiệp ẩm thực và đồ uống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *